مطلب شماره : 66

به نام خدا

صفحه 12 کتاب استعاذه

صفحه بعدی  |  |  صفحه قبلی

متن این صفحه :

قرار دادند در مرافعات به قدری خطرناکست که جز استعاذه چاره ای ندار.

   دوم هنگام تنها شدن با زن بیگانه و نامحرم در جای خلوت است به قدری خطرناکست که غالبا خواهی نخواهی شیطان معبود واقع میشود ، حاکم بر تو شیطان می شود اینقدر جلوه میدهد و وسوسه می کند تا هلاک کند .

   سوم مورد غضب است ، حکومت و خلوت با اجنبیه کم اتفاق می افتد لکن حال غضب زیاد مورد ابتلاء هر فردی استت وقتی که ناگهان عصبانی می شود خونش به جوش می آید شیطان در او کاملاً نفوذ می نماید .

   البته شیطان به حسب خلقت از آتش و لطیف است مثل برق در انسان نفوذ میکند .

   همان مثالی که خودش برای نوح زد که در حال خشم ، بنی آدم در دست من مانند توپ در دست بچه است .

   دیده اید بچه توپ را به هر طرف و هر جور که بخواهد می اندازد در حال خشم هم شیطان اینطور بر بشر مسلط می گردد که او را به هر حرامی وادارد چه بسا در آن حال از او کفر سر می زند مگر کسی که خدا او را نگه دارد .