مطلب شماره : 62

صفحه بعدی  |  |  صفحه قبلی

متن این صفحه :

و همچنین در سوره (معوذتین) (( مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ ... (4) )) (سوره ناس آیه 4 )

   پس من و تو هم نباید آرام باشیم وقتی که دشمن اینقدر قوی است باید دست و پائی کرد و پناهنده به خدا شد و گرنه یک مرتبه می بینی جایی سر در آوردی که رب و معبود و مطاع تو شیطان است و خود خبر نداری ، زبانت می گوید خدا لـکن حال تو حال اطاعت از شیطان است و زیر پرده یا شیطان می گویی و نمی فهمی .

  یک عمر شیطان می پرستیده 

در کتاب منتخب التواریخ نقل کرده که استادم مرحوم سید علی حائری در درس فرمود در قریه ای از قراء اصفهان یک نفر مریض به حال احتضار بود از عالم زاهد قریه خواستند بر بالینش حاضر گردد و تلقینش گوید وقتی که شهادت به وحدانیت خدا میداد و می گفت (( لا اله الا الله )) از گوشه ی حجره صدا بلند شد  (( صدق عبدی )) بنده من راست گفت ، تا محتضر می گفت (( یا الله )) از گوشه ی حجره صدایی می گفت (( لبیک عبدی )) .