مطلب شماره : 56

صفحه بعدی  |  صفحه قبلی

جلسۀ اوّل: 


اهمّیّت استعاذه در قرآن و اخبار

وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِکَ مِنْ هَمَزٰاتِ اَلشَّیٰاطِینِ* وَ أَعُوذُ بِکَ رَبِّ أَنْ یَحْضُرُونِ.

از جمله چیزهایى که در قرآن مجید و اخبار اهل بیت علیهم السّلام عنایت زیادى به آن شده، موضوع «استعاذه» است؛ یعنى پناهنده شدن به خداوند از شرّ شیطان: «أعوذ باللّه من الشّیطان الرّجیم» . و البتّه باید حال استعاذه؛ یعنى پناه بردن به حق پیدا شود تا استعاذه، حقیقى باشد.

براى اثبات اهمّیّتش در قرآن مجید مى‌فرماید:

«هنگامى که مى‌خواهى قرآن بخوانى، نخست به خدا پناه

*******

 ١ ) -مؤمنون: ٩٧ - ٩٨ .