مطلب شماره : 59

صفحه بعدی  |  صفحه قبلی

شیطان بر در مسجد

یکى از اهل ایمان و تقوا نقل مى‌کرد که در مکاشفه دیدم شیطان در مسجد ایستاده است. گفتم: «ملعون! این‌جا چه مى‌کنى؟» .

گفت: «رفقا فرار کرده‌اند و منتظرشان هستم» . فهمیدم مردان رشیدى بوده‌اند که شیطان همراهشان به مسجد نرفته است؛ البتّه اینها هم نوبرند که لااقل در مسجد، راستى استعاذۀ حقیقى کرده‌اند.

استعاذه هنگام خروج از منزل

پس در هر حال استعاذه لازم است، هنگامى که از خانه بیرون مى‌شوى،  ١ شیاطین دم در منتظرند، استعاذه کن و دعاى رسیده را بخوان.  ٢ 


 ١ ) -اللّهم استر عورتى. . . و لا تجعل الشیطان له نصیبا (مکارم الأخلاق: ١ / ٢٢۶  /ح  ۶۶١ / ١ -با اندکى تفاوت) .
 ٢ ) -اللّهم انّى اعوذ بک من الخبیث المخبث، الرجس النجس، الشیطان الرجیم (وسائل الشیعه: ١ / ٣٠۶ /باب  ۵ /ح  ١ /روایت معاویة بن عمّار) .