به نام خدا .

مطلب شماره 81

عکس و فیلم راهپیمایی 22 بهمن 92 شهرستان درگز

تصاویر و فیلم کوتاهی از راهپیمایی 92 ثبت شده توسط secad

ادامه مطلب ...

راهپیمایی 22 بهمن 92 شهرستان درگز

راهپیمایی 22 بهمن 92 شهرستان درگز

راهپیمایی 22 بهمن 92 شهرستان درگز

راهپیمایی 22 بهمن 92 شهرستان درگز

راهپیمایی 22 بهمن 92 شهرستان درگز

فیلم راهپیمایی 13ثانیه مختصر از آپارات ببینید .