مطلب شماره : 63

به نام خدا

همفر یکی از جاسوسان انگلیسی است که در زمان امپراطوری عثمانی به مناطق عربی خاورمیانه آمده بود و با سبک زندگی مردم مسلمان و با عمق مفاهیم دینی مسلمانان آشنایی پیدا کرده و با شخصیت های مسلمان مختلفی زندگی کرده که یکی از آنان محمد بن عبدالوهاب است که همین همفر از دوستی با وی استفاده کرده و در طی زمان به کمک یک فاحشه ی انگلیسی که همه را در این کتاب ثبت کرده به ساخت مذهب وهابیت دست زده اند .این ملعون در کتابش صادقانه از نیات پلید استعمار جویانه و خبیس خود و روباه پیر سخن گفته و در این کتاب از طرح ها و نقشه های دراز مدت زیادی پرده برداری کرده است .

این کتاب نسبتا کهنه است اما جوانان امروز که به مرام دینی و غیرت ایرانی خود می بالند و از غرب و انگلیس بیزاری میجویند باید این کتاب را بخوانند . در آن مطالب بسیار شفافی گفته شده است.

بنده به طور باور نکردنی در طی دو ساعت این کتاب را خواندم و تمام شد امید وارم دوباره زمانی به دست بیاید تا از نو این کتاب را بخوانم .

برای دانلود نسخه PDF این کتاب اینجا کلیک کنید .

برای دانلود نسخه ی متنی txt این کتاب اینجا کلیک کنید .

برای دانلود نسخه موبایل JAVA این کتاب اینجا کلیک کنید .

برای دانلود نسخه موبایل Android این کتاب اینجا کلیک کنید

منبع : 

آشنایی بنده به این کتاب از سخنرانی دکتر حسن عباسی در همایش صهیونیست‌های مسلمان

سایت http://www.681.ir به آدرس http://www.681.ir/?p=1356

سایت http://irpdf.com به آدرس http://irpdf.com/book-1153.html