به نام خدا

مطلب شماره 87

دشمنی آشکار آمریکایی ها در فیلم red2 مشخص است که به بهانه ی خنثی کردن بمب به شکل کاملا تروریستی وارد سفارتخانه ی ایران میشوند و ماموران ایرانی را میکشند و با بمب فرار میکنند . یکی از افراد ایرانی که با جاسوسان آمرکایی همکاری کرده بود را مسموم و به طور نامشخصی از فیلم حذف میشود .

برای دیدن تصاویر به ادامه ی مطلب ...

red2

red 2

red 2