به نام خدا.

مطلب شماره 85

تفسیر صوتی سی جزء قرآن کریم

دکتر محمد علی انصاری

جلسه 1 سوره حمد (( اعوذ بالله من الشیطان الرجیم))

خلاصه متن جلسه و لینک دانلود این سخنرانی در ادامه مطلب ...

به نام خدا

ادب شروع قرآن : استعاذه (اعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجیم)  ‏. از کجا وارد شده است؟ در قرآن سوره نحل ((فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجیمِ)) آیه 98 . در باره این آیه توضیحاتی داده شد .

مفهوم واژه استعاذه : متصل شدن چیزی به جایی ، هنگامی که احساس خطر و نیاز میشود انسان خود را به جایی که امنیت دارد میچسباند . در پی گریز از خطر به پناهگاهی چنین کاری را استعاذه گویند .

حکم ابراز استعاذه در نماز : نشان دهنده نا امنی در آن است .

فلسفه استعاذه در معارف قرآنی : در آغاز نماز بسم الله را بلند میگوییم و استعاذه را با صدای آهسته گفته میشود .  صفات خدا وند یکی از صفات مومن است . خداوند است که امنیت میدهد . اگر بر اساس قواعد تشریعی زندگی کنیم به یک امنیت کامل میرسیم . خطرات بیرونی و خطرات درونی برای انسان ها . در قبال هر دو دسته یک پناه بزرگ است که خداوند بزرگ است . خطرات و استعاذه درونی و بیرونی که دو سوره آخر قرآن فلق و الناس است . مربوط به خطرات درونی سوره ی فلق و خطرات بیرونی سوره الناس آمده که قل اعوذ بالله ...  .

حقیقت استعاذه : درباره آیه 98 سوره نحل لحن خطاب ((فاذا)) لحن عجیبی است . دستوری است نه اینکه گفتن ((قال)) . مفهوم انشاء الله : شرط دانستن اینکه خدا راضی باشد . فقط یک لغلغه زبان نیست . داستان شاه و کنیزک در مثنوی معنوی . گفتن ان اشء الله ضد تکبر است . واگذار کردن به خیر و صلاح خداوند . حقیقت استعاذه باید در جان انسان این حقیقت متمرکز میشود . هم کار زبان و کار جان و کار عملی است .

مراحل استعاذه در هنگام تلاوت قرآن : شعری از جامی در این باره . اول دل رو از شیطان به سمت خدا پناه ببریم . اگر این مرحله انجام نشود فقط لغلغه ی زبان است . دوم باید در حالات بیرونی نشان دهیم . سوم باید به زبان بگوییم . ادامه شعر جامی . ضرب المثل دزد را بگیر قبل از آنکه دزد تو را بگیرد .

جایگاه استعاذه در هنگام تلاوت قرآن : حالات خوش استعاذه در قرآن نگاه کنیم نمی توانیم دقیق بگویم قبل یا بعد پیش میاید . قبل از قرآن باید حالات استعاذه را در خود پیدا کنیم . سه حالتی است که هم قبل و هم هنگام تلاوت و هم بعد از قرآن حالات خوش استعاذه را پیدا میکنیم . کارکرد استعاذه در وجود انسان : وجود قرآن را خوب درک نکردیم . نور قرآن و صفحه ی زنگار دل . روایت امام صادق (ع) تجلی لحظه به لحظه ی خداوند در قرآن . / بعد از بستن قرآن آثارش باقی بماند . مثل اقامه نماز . نه اینکه فقط خواندن نماز . نظر فقهی درباره جایگاه استعاذه . استعاذه یک فرایند قلبی است .

پایان این جلسه /

لینک دانلود این جلسه از سایت راسخون : دانلود غیر مستقیم