به نام خدا

مطلب 92

تلاوت صوتی قرآن جزء اول

حامد شاکر نژاد

به تفکیک اقسام احزاب

سوره بقره (2)

آیات : 1 تا 25 و 26 تا 43 و 44 تا 59

قاری : حامد شاکر نژاد

نوع فایل : MP3

کیفیت: خوب
آیات 1 تا 25
دریافت
عنوان: حامد شاکر نژاد
حجم: 4.2 مگابایت
مدت زمان : 9 دقیقه
توضیحات: سوره بقره آیات 1 تا 25

آیات 26 تا 43

دریافت
عنوان: حامد شاکر نژاد
حجم: 3.83 مگابایت
مدت زمان : تقریبا 8 دقیقه
توضیحات: سوره بقره آیات 26 تا 43

آیات 44 تا59
دریافت
عنوان: حامد شاکر نژاد
حجم: 2.62 مگابایت

مدت زمان : تقریبا 5 دقیقه

توضیحات: سوره بقره آیات 44 تا 59