به نام خدا

مطلب شماره 94

   در 14 اسفند 1392 مفتخریم که اعلام کنیم دو رشته ی مهندسی برق و کشاورزی با هم دست دوستی داده و به هم پیوند خوردند از این رو می بینید که مهتابی در زمین کاشته شده . امید است این نهال ارزشمند به بار نشسته و از آن چندین تن لامپ کم مصرف برداشت شود .

عکاس secad

این صفحه در لنزور به آدرس http://www.lenzor.com/secad/56969