به نام خدا

مطلب شماره 110

صبح زود رفتم پیاده روی و از طلوع آفتاب فیلم گرفتم و دعای هد رو هم پخش کردم جالب شده . چندتا عکس هم گرفتم خوبش رو برای شما هم گذاشتم ببینید .

پارک ملت شهرستان درگز

در ادامه مطلب

پارک ملت شهرستان درگز

پارک ملت شهرستان درگز

پارک ملت شهرستان درگز