به نام خدا

معرفی سایت مفید

مطلب 145

معرفی سایت تخته سفید

http://takhtesefid.org

تخته سفید یک سرویس اشتراگ ویدئو است که محوریت فیلم های آن به طور اختصاصی آموزشی است . این سایت توسط گروه مکتب خونه ارائه شده که فیلم های کلاس درس دانشگاهی را آپلود میکند . عضویت در تخته سفید برای عموم آزاد است . قالب این سایت تا حدود زیادی شبیه آپارات است و امکانات محدودی برای آن در نظر گرفته شده .

   خصوصیت ممتاز تخته سفید این است اعضا می توانند فیلم خود را از youtube.com به این سایت منتقل کنند و نیاز به دانلود آن نیست . این امکان باعث می شود کلچین بسیار ارزشمندی از فیلم های ممتاز آموزشی یوتیوب در یک محیط کوچک و پاک ( از نظر اخلاقی و ...) بوجود آید .

   حساب کاربری بنده در این سایت به آدرس http://takhtesefid.org/user/secad می باشد .