به نام خدا

Şivan

Lo şivanê ker yê miyan, hey lêlo şivano
Te pez berdê dîzê çiyan, torbe tijê (tijî) nano
Mexel dekî le wer siyan, hey lêlo şivano
Torbe tijê nano şivano, şeş man deçêrînî şivano
Sê man delerzînî şivano, xa we malan gînî şivano

***

Şivan pezi te yî pirr e, hey lêlo şivano
Je hêri da gorr e gorr e, torbe tijê nano
Gur birî ye miya kurr e, hey lêlo şivano
Torbe tijê nano şivano, şeş man deçêrînî şivano
Sê man delerzînî şivano, xa we malan gînî şivano

***

Pêz we rê xên je nav kwîan (konan), hey lêlo şivano
Biherikin ro le çiyan, torbe tijê nano
Dagerîn e ser kaniyan, hey lêlo şivano
Torbe tijê nano, şeş man deçêrînî şivano
Sê man delerzînî şivano, Xa we malan gînî şivano

***

Te pez berdê serî çiyan, hey lêlo şivano
Debariji ker yê miyan, torbe tijê nano
Berx delîzi le wer diyan, hey lêlo şivano
Torbe tijê nano, şeş man deçêrînî şivano
Sê man delerzînî şivano, xa we malan gînî şivano

 

Gotin: Feramerzê Rustemî

download

.

.