به نام خدا

مطلب شماره 160

کلیپ ویدئویی صحیفه سجادیه

دعای سوم

ترجمه گویای فارسی

+فایل صوتی

دریافت فایل HD این کلیپ

download

.

.


دریافت فایل صوتی mp3 این دعا

download

.

.