بسم الله الرحمن الرحیم

مطلب 193


برای بافت فرش های دستباف، بافنده الگویی را جلوی دار قالی می گذارد و طبق دستور العمل آن فرش را می بافد و سعی می کند تمام نقوش فرش، با الگوی داده شده تطابق کامل داشته باشد.

ayatmadari.ir-farsh (2)

در فرش های ماشینی نیز، گل های فرش بر اساس الگویی بافته شده اند؛ به این معنا که ساختار یک دست داشته و شباهت های زیادی به هم دارند. فرش با همین گل دانه های رنگارنگ و مختلف است که زیبایی پیدا می کند.

ayatmadari.ir-farsh  (1)

در هر دو نوع فرش، به ویژه فرش های دستباف، که ارزش مادی و نیز پزشکی بالاتری دارند، در مقایسه ی نقطه به نقطه تفاوت هایی دیده می شود، تا آن جا که حتی در بعضی نقطه ها نقص هایی وجود دارد. اما با همه ی این تفاوت ها و نقص های نقطه ای، در شمای کلی، فرش زیبا و چشم نواز به نظر می آید.

انسان ها نیز همین گونه هستند؛ آن ها ذاتاً یا به عبارتی فطرتاً شبیه هم هستند، اما هر فرد در برخی جنبه ها، تفاوت هایی با دیگران دارد. انسان ها به اندازه های مختلف، نقص هایی دارند، اما وقتی همه با هم به عنوان امت واحده و یک جماعت در محضر الله قرار می گیرند نواقص آن ها پوشیده شده و مانند آن فرش جز زیبایی چیزی به چشم نمی آید.

ayatmadari.ir-emam

چنین است که در آیات قرآن، احادیث و کلام حکما بارها تاکید شده است که وحدت داشته باشید و ید الله مع الجماعه؛ و یا به کرّات برتری نماز جماعت نسبت به فرادا گفته شده است. همچنین در نگاهی عمیق تر پیروی امت از امام فرض انگاشته می شود. نقطه ی ضعفی که امروز در بیداری اسلامی کشورهای منطقه دیده می شود، نبود امام برای امت آن کشورها است.

به نقل از آیت مداری