بسم الله الرحمن الرحیم.

مطلب 200


9 دی

روز تجدید میثاق با ولایت

روز ذلیل شدن منافقان

روز عزت مومنان

روز ایستادگی بر سر عهد

روز خفت دشمنان مبارک


دریافت