بسم،الله،الرحمن،الرحیم 

مطلب ۲۰۳


سخنرانی فوق العاده مفید

استاد پناهیان

جوان و زندگی

یکی از سخنرانی های قدیمی استاد است که به مرور ویژگی های دنیا و سنت های الهی می پردازد .

با زبانی شیوا و لحنی دوستانه به بسیاری از مشکلات جوانان اشاره و نقطه امیدواری برای زندگی و سهولت دین داری است. نکاتی که درباره ی دنیا گفته شده برای خود بنده بسیار راهگشا بوده است.

 

دریافت سخنرانی
حجم: 5.05 مگابایت

دانلود PDF این متن : http://1drv.ms/1tCa7HP

متن خلاصه:

خلاصه سخنرانی پناهیان

جوان و زندگی

نیاز به بعضی علوم

نیاز به زندگی شناسی.

زندگی امریست که هست.مثل ماشین قواعدی دارد که بایدانست

تعریف زندگی بستر حیات و تکامل ماست

به هر سمت که میخواهد تکامل یابد

پیشنهادهای دیگر تعریف

زندگی محل تناضع بقا

تلاش برای ماندن

دنیا در بعضی روایات همان زندگی است

تعابیر نزدیک به زندگی: حیات معنوی و حیات طیبه . که در ظرف همین دنیا ساخته میشود.
حیات مادی و معنوی روی هم تاثیر دارد.
عمر مدت در اینجاست
زندگی ما چگونه است ؟ آیا قواعدی دارد یا ندارد مثل سنگ های رودخانه؟
دلگرفتگی ها قاعده دارد یا دزدی ها

قواعد زندگی

سنت های الهی که ما رو احاطه کرده. مثل آق والدین و کم شدن عمر.
اگر کسی فرصت خدمت به ولی الله داشته باشد ولی امتنا کند خدا مجبور میکند که در راه دشمن ولی الله انفاق کند.

اول باید قواعد را آموخت.

رشته های علوم انسانی رسالتش این است.

فواید آشنایی با قوخلاصه سخنرانی پناهیان

جوان و زندگی

نیاز به بعضی علوم

نیاز به زندگی شناسی.

زندگی امریست که هست.مثل ماشین قواعدی دارد که بایدانست

تعریف زندگی بستر حیات و تکامل ماست

به هر سمت که میخواهد تکامل یابد

پیشنهادهای دیگر تعریف

زندگی محل تناضع بقا

تلاش برای ماندن

دنیا در بعضی روایات همان زندگی است

تعابیر نزدیک به زندگی: حیات معنوی و حیات طیبه . که در ظرف همین دنیا ساخته میشود.
حیات مادی و معنوی روی هم تاثیر دارد.
عمر مدت در اینجاست
زندگی ما چگونه است ؟ آیا قواعدی دارد یا ندارد مثل سنگ های رودخانه؟
دلگرفتگی ها قاعده دارد یا دزدی ها

قواعد زندگی

سنت های الهی که ما رو احاطه کرده. مثل آق والدین و کم شدن عمر.
اگر کسی فرصت خدمت به ولی الله داشته باشد ولی امتنا کند خدا مجبور میکند که در راه دشمن ولی الله انفاق کند.

اول باید قواعد را آموخت.

رشته های علوم انسانی رسالتش این است.

فواید آشنایی با قواعد زندگی


۱ پرهیز از خیال بافی عامیانه و کودکانه

وَأَن لَّیْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ
) ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﺍﻯ ﺟﺰ ﺳﻌﻰ ﻭ ﻛﻮﺷﺶ ﺍﻭ ﻧﻴﺴﺖ، (39

۲ پیش بینی عالمانه حیات درک فرصت ها و تهدید ها

عمر و پوسیدن

۳ رفع اضطراب ها و غم ها . مشکل پیش میاید

۴ رفع سو تفاهم ها

۵ ایجاد ضمینه ی عشق

۶  تقویت عقل و تذکیه روح

۷  تحمل مشکلات

۸ قدردانی از لحظات ناب

۹ درک نشاط آوری باور های دین . زندگی سخت است نه دین داری.

۱۰ سهولت دین داری

۱۱ برداشتن بار های اضافی از دوش دین . نگاه حرام لذت از زندگی را کم میکند

۱۲ جهانی شدن دین

دلایلی که بتوان زندگی کرد

یاد مرگ کوتاهی دنیا

ارتباط زندگی دنیا و آخرت

هدف زندگی دنیا : وسعت روح برای آخرت

تشنگی برای آخرت

تمام اتفاقات برای نفع انسان است.

برای هر قفلی هزاران کلید هست

مقابل سوال که کجای بهشت را می خواهی . بین جهنم و بهشت نیست.

ویژگی های دنیا

دنیا دار آغاز ها و پایان هاست.

     کل من علیه فان

دار نعمت ها و نغمت هاست

دار محدودیت ها و ممنوعیت هاست.

دار نقص ها و کمبود هاست

دار ظاهر ها و باطن هاست . موسیقی ظاهر شاد باطن افسرده آور .

دار علم ها و جهل هاست

دار پیچیدگی ها و سادگی هاست. 
انسان به سادگی ها اهمییت نمیدهد و پیچیدگی ها را درک نمیکند.

دار رفتار های پیدا و نتایج پنهان

دار عمل ها و عکسلعمل هاست.

دار فرصتها و تهدید هاست

دار تدبیر های ما و تقدیر های خدا ست

دار عشق ها و هجران هاست

دار تناسب ها و عدم تناسب هاست

دار تفاهم ها و سو تفاهم هاست

دار تشابه ها و تفاوت هاست. با دیگران مقایسه نکن.

دار تسخیر هاست

دار دوستی ها و عداوت هاست

دار اقویا و ضعفا ست.

حال شیرین را از جای دیگر باید کسب کرد . ولایت عترت.