بسم الله الرحمن الرحیم

مطلب۲۰۱


گوشه ای از متن سخنرانی طوفانی

دکتر حسن عباسی

۹ دی ۹۳

به نقل از سایت http://dr-abbasi.ir

تحریم‌ها که با وجود این همه عقب نشینی برداشته نشد و حتی یک تحریم جدید را شروع کردند آن هم این است که قیمت نفت را زیر ۵۰ دلار کشاندند؛ اگر آن‌ها بر اساس توافق نامه ژنو ۴.۲ میلیارد دلار از دارایی خودمان را به صورت قطعه قطعه دادند به جای آن ساختمان بنیاد علوی را به ارزش شش میلیارد دلار مصادره کردند.

طرف مقابل چقدر به نفع ما جلو آمد؟چرا ما سعی می‌کنیم که این را در بین مردم جا بیندازیم که نظام سلطه هیچ مشکلی ندارد؟ چرا برای مردم می‌گوییم تمام مشکلات جامعه ما به خاطر تحریم، استقلال طلبی و روحیه انقلابی است؟ چرا به مردم آدرس غلط می‌دهید که مردم چون شما مقاومت کردید، این بلاها را باید تحمل کنید؟ چرا به مردم نمی‌گویید اقتصاد غرب فروپاشیده است؟

چرا بنیه مقاومت را در ملت ضعیف می‌دانید؟ چرا خودتان، خودتان را قبول ندارید این را به جامعه تسری می‌دهید؟ اگر در طول ۸ سال گذشته در ۱۱۴ روز راکت‌هایی که فرزندان این ملت ساختند و توسط لبنانی‌ها و ‌فلسطینی‌ها توانست دولت افسانه ای اسرائیل را به شکست بکشاند و دیدید که اگر جوانان این مرز و بوم نبودند امروز در سوریه چه وضعیتی بود؟ شما که دیدید اگر امروز ما در عراق نبودیم چه بر سر عراق می‌آمد؟

عباسی گفت: اینکه می‌گویید مقاومت را کنار بگذاریم برویم به شیطان لبخند بزنیم، بدانید هر چه قدر به شیطان لبخند بزنید شیطان بیشتر به شما فشار می‌آورد و این قاعده خلقت و نفس عمل شیطان است؛ بنابراین یک مانع جدی برای ذوب نظام اسلامی‌در نظام سلطه وجود دارد که آن هم چیزی جز ساختار اصلی شاکله نظام نیست و آن هم مسئله ولایت فقیه است. این‌ها برای زدودن مسئله ولایت فقیه هر کاری کردند. هیچ جرمی‌برای سران فتنه از این بالاتر نیست که ۵ نفر بی اعتقاد به نظام، خود را اتاق فکر و خانه اصلی نظری فتنه در نظر گرفتند در آن طرف دنیا و امثال اکبر گنجی، کدیور و سروش که هیچ اعتقادی به مبانی اسلام و نظام ندارند، در آن حضور دارند و جریان منتصب به فتنه از آن‌ها اعلام برائت نکرد!!