بسم الله الرحمن الرحیم

214


سختی زندگی فرصتی برای قوی شدن

+سکانسی از فیلم مردان ایکس

چرا زندگی پر از درد و رنج است؟ چگونه می توان با این همه محدودیت به کمال رسید؟ با استناد به فیلم هالیوودی اثبات می شود که سختی ها راهی برای موفقیت هستند.


دریافت حجم: 6.84 مگابایت