بسم الله الرحمن الرحیم

222


بعد از دیدن شور دیگران و حس جا افتادن از سیل ثواب بنده هم قصد قرب به سوی خدا کردم و برای رساندن صدای حق به گوش قاصران جهان اقدامی هرچند بسیار کوچک و مبتدیانه اما از روی شوق و اخلاص چهار عکس را در ابتدا تهیه کرده و به زودی منتشر می شود .

ان شاء الله مورد توجه و وسیله ای برای جرقه در دل حقیقت جویان شود.

letter4u

letter4u

letter4u

letter4u