بسم،الله،الرحمن،الرحیم

۲۴۳

ماجرای فرودگاه جده جنگ یمن رائفی،پور

استاد رائفی پور :عربستان در جریان فرودگاه جده قصد دارد با ایجاد موج ضد عربی در مردم ایران  ماجرای جنگ یمن را نژادی کند.