قسمتی از سریال ۲۴ تولید سال ۲۰۰۱-۲۰۱۰ آمریکا, لطفا به دیالوگ ها دقت کنین, در این سریال اسم رییس جمهور آتی ایران حسن و جالب اینجاست برادرش هم تو مذاکرات هسته ایه با این تفاوت که اسمش به جای فریدون, فرهاده !! روند مذاکرات شبیه همین بیانیه اخیر لوزان; مثلا توافق برای داشتن تنها ۶۰۰۰ از ۵۰۰۰۰ سانتروفیوژ مورد نیاز برای راکتور بوشهر اون هم برای داشتن مانور و دکور سیاسی برای پر کردن دهن مردم و منتقدین !!

لینک این کلیپ در آپارات: http://www.aparat.com/v/3vPSN