بسم الله الرحمن الرحیم

247

سجاد در آذر 1393  یک عکس از خود گرفته که روحیه وی را روایت می کرده اینک آن تصویر قدیمی به پوستر تبدیل شده و دو بیت از ساقی نامه حافظ آورده شده .

بیا ساقی آن می که حال آورد ***       کرامت فزاید کمال آورد

به من ده که بس بی‌دل افتاده‌ام *** وز این هر دو بی‌حاصل افتاده‌ام

پوستر حافظ ساقی نامه

عکس خام این پوستر

غم - درگز پارک ملت

معنای بیا در پوستر چیست؟