بسم الله الرحمن الرحیم

258

یادداشت

عاشقانه ای برای تو...حسن جان

ای که تدبیرت فقط تمدید تحریم است حسن

لحن تو با دشمنان لبریز تکریم است حسن

سعی کن تا که حواست جمع باشد نازنین

عزت ملت کجا در دست تسلیم است حسن

غده ی نادانی یاران اطراف شما

از قضا خیلی خطرناک است و بدخیم است حسن

احمدی روشن فقط یک فرد دانشمند نیست

بلکه او یک مکتب سرشار تعلیم است حسن

برخلاف ایده ی رهبراگررفتی بدان

روز ننگینی به اسمت ثبت تقویم است حسن

با ظریفت هرچه میخواهی بکن اما بدان

موشک ما روی  اسرائیل تنظیم است حسن

منبع : نت

توضیح عکس : مذاکره سعدآباد سالهای 82 که حسن روحانی به همراه ظریف تعطیلی کامل تاسیسات هسته ای را رقم زدند . و اکنون نیز ...