بسم الله الرحمن الرحیم

257

صداقت آمریکایی2

اخیرا بحث مذاکرات هسته ای آمریکا و همپیمانانشان با جمهوری اسلامی ایران برقرار و داغ است هر روز شاهد نشان دادن چنگ و دندان پوک و نمایشی آمریکا با ادبیات مضحک "همه گزینه ها روی میز است،[زیر میز است، امروز میزنم، فردا میزنم]" هستیم.

در این میان آنچه در مقابل این سیاه نمایی ها ممکن است مورد غفلت قرار گیرد این است که:"اگر شما اینقدر به قدرت چنگ و دندان خود مطمئنید پس چرا با جمهوری اسلامی ایران نیز همچون دیگر کشور های منطقه مانند افغانستان،عراق،فلسطین،سوریه و.. با منطق تجاوزکارانه و وحشیانه ی خود برخورد نمی کنید و این همه سال خود و همپیمانانتان را به زحمت انداخته اید. و اکنون همچون شغال پیری که توان ایستادن در مقابل ساده ترین بحرانهای داخلی خود را هم ندارد تلاش مذبوحانه ای برای سرپا نشان دادن خود می کنید.

آنچه در گرافیک موشن صداقت آمریکایی2 می بینید سعی دارد با بیانی هنری، دقیق و با تکیه به مستندات تاریخی نشان دهد که علت این همه تلاش برای مذاکره قدرت انقلاب اسلامی ایران است نه چیز دیگر...

منبع http://www.navid-313.rzb.ir