267/

همان گونه که مسواک زدن آلودگی را از دندان می زداید، نماز خواندن نیز آلودگی روحی و غبار هایی که بر فطرت انسان می نشیند را پاک می کند.

پزشکان بر این باورند که حداقل روزی سه بار می بایست دندان ها را مسواک کرد، نبی مکرم اسلام (ص) نیز از ادای سه نوبت نماز را از سوی خداوند برای رستگاری بشر آوردند.

حال در این میان اگر کسی بیشتر مسواک زد یا بیشتر نماز خواند برای خودش بهتر است اما هر دوی این کار ها هم نباید از حد معقول و پسندیده اش بیشتر شود. مسواک زیادی مینای دندان را از بین می برد؛ نماز زیادی نیز اطرافیان انسان را خسته می کند چرا که انسان در جمع زندگی می کند و فرد ماندن در اسلام ناپسند است، چنان چه می بینیم طولانی ترین نافله برای شب است که خانواده و اطرافیان خوابیده اند و فرد در قبال آن ها مسئولیتی ندارد و از وقت خودش به راحتی می تواند برای نماز خواندن اختصاص دهد. این در سیره ی نبی مکرم اسلام (ص) و اهل بیت ایشان (صلوات الله علیهم) نیز به کرّات آمده است.

لذا نماز های واجب برای روح انسان ضروری است، نماز های مستحبی در حد نوافل بسیار خوب و کمک کننده است و اگر این نماز های مستحبی از حد معقول و سفارش شده در دین بگذرد آزار دهنده است.