معمولا گیاهان در طول بهار و تابستان رشد بسیار سریعی دارند ولی اندازه بلندی و بوته بسیار کوچکی دارند
در عوض درختان در طول سالیان متوالی طول می کشد تا از یک دانه تبدیل به نهال شوند و از مرحله ی نهال تا درخت کامل شدن هم دوره چندین ساله زمان میبرد
اما این سرعت کند در رشد درخت به آن اجازه میدهد در زمین ریشه پیدا کند و با عظمتی که حتی بتوان با آن خانه ساخت
این امر در بین انسان ها هم صدق میکند گاهی بعضی از ما در دوران جوانی به سرعت به خواسته ها و نعمت های مادی دست پیدا می کنیم اما در حد محدودی متوقف یا از رشد باز میمانیم
اما بعضی دیگر تا سالیانی پس از بلوغ همچنان در پی آرزو ها و تلاش برای کسب خواسته ها می کشویم اما به در بسته میخوریم ولی پس از پختگی و میانسالی به حدی از رشد و نعمات دست میابیم
که حتی خود هم تعجب میکنیم
این امر عبرت میدهد که خود را با دیگران مقایسه نکنیم و از پس این روزگار ناامید نباشیم