۳۱۵

دلم پر از غربت توست در میان این همه مجاور

یا علی بن موسی الرضا مددی مولا