314

یک ویچت کاربردیو ساده برای ساخت چک لیست های متعدد با قابلیت بکاپ گیری. در دسترس روی صفحه اصلی اندروید.

لینک به گوگل پلی

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lucky.notewidget

مشابه این اپ با امکانات بیشتر اما سنگین و پیچیده گوگل کیپ