به نام خدا

۳۷۰

لیست نکته ها در ادامه مطلب
۱. تعیین هدف و پاداش برای اهداف دست یافته
۲. اولویت بندی کارها به چهار دسته
  • مهم و اضطراری : باید انجام شود و باید سریع انجام گیرد.
  • مهم و غیر اضطراری: باید انجام شود ولی زمان انجام را میتوان تعیین کرد.
  • غیر مهم و اضطراری : کارهای ناخواسته ای که باید سریع انجام شود اما اهمیت زیادی ندارند.
  • غیر مهم و غیر اضطراری: نیازی به انجامشان نداریم فقط دوست داریم که انجام دهیم.

۳. کارگزاری. از دیگران برای انجام بعضی کارها کمک بگیرید. هم کارها سریع انجام میشود و هم مدیریت راحت شده و زمان صرفه جویی میشود.

۴. از تغیرات کوچک زمانی شروع کنید. یکباره فشار زیادی بخود وارد نکنید.

۵. آخر خط کارها را معلوم کنید. زمانی که بایستی کار تمام شده باشد را در یک تقویم در دسترس همیشگی مشخص کنید.

۶. برنامه غذایی طول هفته و زمانی داشته باشید.

۷. چندکاری هم زمان نداشته باشید. یک کار را با تمرکز انجام دهید.

۸. فعالیت های روزمره را با اهداف خود هم سو کنید.

۹. هواس پرتی ها را تحریم کنید.

۱۰. هر روز را قبل از شروع روز برنامه ریزی کنید.

۱۱. قبل از خواب آرامش کسب کنید.

۱۲. نه گفتن را یاد بگیرید و تمرین کنید. باری‌به هر جهت بودن وقت تلفی و باز ماندن از اهداف است.

۱۳. در جزئیات غرق نشوید. هیچ چیزی صد در صد عالی و بی نقص نیست.

۱۴. تمرکز روی یک کار داشته باشید

۱۵. تجدید انگیزه و الهام گیری داشته باشید. تماشای کلیپ های انگیزشی و گفتگو با دوستان برای موفقیت.

...

۱۶. داشتن تفریح و شادی را فراموش نکنید.