ظهر عاشورا درگز 99.6.9

در سایه کرونا مسجد امام ع شهرستان درگز مراسم ظهر عاشورا و نماز ظهر و عصر

You may also like

Page 1 of 3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *