به نام خدا

مطلب 156

مومیایی رامسس دوم،بزرگ‌ترین فرعون مصر. همزمان با موسی(ع).جسد او را که پس از تعقیب موسی و بنی اسرائیل در دریا غرق شد، از آب گرفته و مومیائی می‌کنند