۱۵ درس زندگی و تجارت از شطرنج


Warning: Undefined array key 0 in /home/gehkrlhc/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-permalinks.php on line 255

Warning: Undefined array key 1 in /home/gehkrlhc/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-permalinks.php on line 256

Warning: Undefined array key 2 in /home/gehkrlhc/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-permalinks.php on line 257

در ویدئو انگیزشی از کانال alux در یوتیوب درباره مزایای شطرنج برای زندگی شخصی و کاری گفته شده است، در ادامه تیتر این پانزده فایده را بخوانید، لینک ویدئو در یوتیوب

۰۰:۵۲ – به شما یاد می دهد که یک استراتژی داشته باشید
۰۱:۳۵ – به شما یاد می دهد که یک پلن B و یک برنامه C داشته باشید
۰۲:۱۹ – باید تصویر بزرگ را ببینید
۰۳:۱۳ – به شما یاد می دهد که از قبل خوب فکر کنید
۰۳:۴۴ – به شما می آموزد که خلاق باشید
۰۴:۳۰ – به شما یاد می دهد که مانند حریف خود فکر کنید
۰۵:۲۴ – به شما یاد می دهد که چگونه بلوف بزنید
۰۶:۰۰ – به شما یاد می دهد که الگوها را مشخص کنید
۰۶:۳۲ – به شما می آموزد که قاطع باشید و تصمیم بگیرید
۰۷:۱۰ – از همان ابتدا به شما یاد می دهد که حرکت درست را انجام دهید
۰۷:۵۸ – به شما می آموزد که اجازه ندهید احساساتتان اعمال شما را هدایت کنند
۰۸:۵۰ – فداکاری را به شما یاد می دهد
۰۹:۴۱ – به شما یاد می دهد که وارد عمل شوید و حمله کنید
۱۰:۲۳ – به شما یاد می دهد که سیستم را بشناسید
۱۱:۳۳ – به شما می آموزد که هرگز خیلی راحت نباشید

ورزشی برای ذهن است و باعث بالا رفتن IQ می شود.